Câu hỏi

Kể tên bốn loại thuộc tính @media?

Câu trả lời
  1. All -> Thuộc tính mặc định dùng cho tất cả thiết bị.
  2. Screen -> sử dụng màn hình máy tí...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

CSS là gì?

senior

Trong CSS phông chữ web-safefallback là gì?

middle

Thuộc tính float trong CSS thường dùng để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào