Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

Chiến lược mobile-first là gì?

Câu trả lời

Để reponsive một trang web có nghĩa là các phần tử sẽ thay đổi kích thước hoặc chức năng tuỳ theo kích thước màn hình của thiết bị, thường là thay đổi chiều rộng (width), thông qua các truy vấn media CSS, chẳng hạn như làm nhỏ kích thước phông chữ trên các thiết bị nhỏ hơn.

@media (min-width: 601px) {
 .my-class {
  font-size: 24px;
 }
}
@media (max-width: 600px) {
 .my-class {
  font-size: 12px;
 }
}

Chiến lược mobile-first là một reponsive mà ta nên xác định các style trên thiết bị di động và chỉ thay đổi quy tắc cho các thiết bị khác sau. Ví dụ như:

.my-class {
 font-size: 12px;
}

@media (min-width: 600px) {
 .my-class {
  font-size: 24px;
 }
}

Chiến lược mobile-first có hai ưu điểm:

 • Nó hoạt động hiệu quả hơn t...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong CSS, tại sao nên sử dụng import trên đầu tập tin?

senior

CSS Sprites là gì?

senior

Trong CSS, position: absolute hoạt động như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào