Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

Hệ thống grid trong CSS là gì?

Câu trả lời

CSS Grid layout là một hệ thống layout 2 chiều (x,y) được dùng trong thiết kế UI. Theo định nghĩa từ Mozilla, grid (lưới) là một tổ hợp của những đường ngang và dọc cắt nhau – một nhóm xác định các cột và nhóm kia xác định các hàng. Các phần tử có thể được đặt lên grid, dựa vào các đường hàng và cột này.

![Hệ thống grid là gì](https://github.com/Ren0503/fullstack-interviews/raw/mai...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

CSS là gì?

senior

Sử dụng biến trong CSS như thế nào?

junior

Bạn biết những loại CSS selector nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào