Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

Thuộc tính flexbox trong CSS là gì?

Câu trả lời

Flexbox Layout (hay còn gọi là Flexible Box) là một kiểu bố cục trang có khả năng tự cân đối kích thước, thay đổi chiều rộng/chiều cao và thứ tự phần tử bên trong để phù hợp với tất cả các loại thiết bị hiển thị và kích thước màn hình.

Với bố cục thông thường, bạn cần phải thiết lập kích thước của phần tử, thiết lập hiển thị dạng block hay inline, cho nó float, còn với Flexbox bạn chỉ cần thiết lập phần hiển thị theo chiều ngang hay chiều dọc, lúc đó các phần tử bên trong có thể hiển thị theo ý muốn.

flexbox

Các thuộc tính flexbox:

  • flex-direction: Thuộc tính này giúp xác định hướng container sẽ xếp chồng các mục cho linh hoạt. Các giá trị của thuộc tính này có thể là:
    • row: xếp các mục theo chiều ngang từ trái sang phải trong flex container.
    • column: xếp các mục theo chiều dọc từ trước ra sau trong flex container.
    • row-reverse: xếp các mục theo chiều ngang từ phải sang trái trong fle...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

rule set trong CSS là gì?

middle

margin-top hoặc margin-bottom có ảnh hưởng đến các phần tử inline không? Tại sao?

junior

Bạn biết các đơn vị đo độ dài nào trong CSS và hãy giải thích về chúng?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào