Câu hỏi

margin-top hoặc margin-bottom có ảnh hưởng đến các phần tử inline không? Tại sao?

Câu trả lời

Không, các thuộc tính margin-topmargin-bottom không ảnh hưởng đến các phần tử inline. Lý do chính là do bản chất của các phần tử inline trong CSS và cách chúng được hiển thị và xử lý trong mô hình bố cục của trang web.

Các phần tử inline được thiết kế để chảy trong một dòng văn bản, không làm gián đoạn dòng văn bản đó. Chúng chỉ chiếm không gian theo chiều ngang (từ trái sang phải) và không bắt đầu trên một dòng mới. Do đó, việc áp dụng margin-top hoặc margin-bottom không thay đổi vị trí dọc của các phần tử inline trong dòng văn bản, và vì vậy, không có tác động đến cách chúng được hiển thị.

Tuy nhiên, margin-leftmargin-right vẫn có thể được sử dụng để điều chỉnh khoảng cách giữa các phần tử inline theo chiều ngan...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

CSS là gì?

senior

Trong CSS phông chữ web-safefallback là gì?

senior

Khi nào thì xảy ra DOM reflow?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào