Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

Marginpadding trong CSS khác nhau thế nào?

Câu trả lời

Trong CSS, marginpadding là hai thuộc tính quan trọng trong mô hình hộp (box model), nhưng chúng có những chức năng và ứng dụng khác nhau:

 • Margin:

  • Đại diện cho khoảng cách bên ngoài của một phần tử, tức là khoảng trống xung quanh phần tử đó.
  • Margin kiểm soát khoảng cách giữa các phần tử (các hộp) khác nhau và giữa phần tử với mép của màn hình.
  • Margin có thể có giá trị âm, cho phép các phần tử chồng lên nhau hoặc di chuyển ra khỏi vị trí thông thường của chúng.
  • Margin là hoàn toàn trong suốt và không ảnh hưởng bởi màu nền hoặc hình ảnh nền của phần tử.
 • Padding:

  • Đại diện cho khoảng cách bên trong của một phần tử, tức là khoảng trống giữa nội dung của phần tử và biên (border) của nó.
  • Padding kiểm soát không gian nội bộ xung quanh nội dung, có thể ảnh hưởng đến cách mà màu nền hoặc hình ảnh nền...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Khi nào thì xảy ra DOM reflow?

middle

Nêu những điểm khác nhau giữa CSSCSS3?

senior

CSS Sprites là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào