Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

Thẻ div và thẻ span khác nhau thế nào?

Câu trả lời

Thẻ span với thuộc tính display: inline và thẻ div với thuộc tính display:block. Chúng ta thường dùng thẻ span khi muốn các element nằm trên cùng 1 line. Không được đặt thẻ block vào trong thẻ inline được, nhưng ng...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Làm thế nào để chỉ định màu trong CSS?

senior

Trong CSS, position: absolute hoạt động như thế nào?

senior

Sự khác biệt giữa adaptive designresponsive design là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào