Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

ARC trong Swift là gì?

Câu trả lời

Trong Swift, Automatic Reference Counting (ARC) là một cơ chế quản lý bộ nhớ tự động mà Swift sử dụng để theo dõi và quản lý việc sử dụng bộ nhớ của ứng dụng. ARC giúp đảm bảo rằng các đối tượng không còn được sử dụng nữa sẽ được giải phóng khỏi bộ nhớ, giúp tránh lãng phí tài nguyên và tránh rò rỉ bộ nhớ. Dưới đây là một số điểm chính về ARC trong Swift:

  1. Quản lý bộ nhớ tự động: ARC tự động quản lý bộ nhớ cho các đối tượng bằng cách theo dõi số lượng "tham chiếu mạnh" (strong references) đến mỗi đối tượng. Khi số lượng tham chiếu giảm xuống 0, tức là không còn tham chiếu nào đến đối tượng, ARC sẽ giải phóng bộ nhớ của đối tượng đó.
  2. Không xử lý vòng tham chiếu tự động: Mặc dù ARC giúp quản lý bộ nhớ hiệu quả, nhưng nó không tự động giải quyết vấn đề vòng tham chiếu giữa các đối tượng. Để giải quyết vấn đề này, lập trình viên cần sử dụng các tham chiếu yếu (weak references) hoặc không sở hữu (unowned references) để phá vỡ vòng tham ch...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

iBeacons trong iOS là gì?

senior

Cách triển khai storagepersistence trong Swift như thế nào?

junior

Các tính năng nổi bật của Swift là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào