Câu hỏi phỏng vấn GraphQL
Câu hỏi

Bạn có nghĩ rằng GraphQL phù hợp để thiết kế kiến trúc microservice không?

Câu trả lời

GraphQL có thể phù hợp trong việc thiết kế kiến trúc microservice, nhưng điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như yêu cầu của ứng dụng, quyết định thiết kế, và các yếu tố kỹ thuật cụ thể.

GraphQL có thể hữu ích trong môi trường microservice với cấu trúc dữ liệu phức tạp hoặc khi có nhiều dịch vụ cung cấp dữ liệu khác nhau. Nó cung cấp tính linh hoạt trong việc truy vấn dữ liệu từ các dịch vụ khác ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

GraphQL là gì?

middle

Giải thích sự khác biệt chính giữa RESTGraphQL là gì?

middle

GraphQL có hỗ trợ sử dụng offline không? Nếu không, cần xử lý như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào