Câu hỏi phỏng vấn GraphQL
Câu hỏi

GraphQL có hỗ trợ sử dụng offline không? Nếu không, cần xử lý như thế nào?

Câu trả lời

Trong khi GraphQL cung cấp một cách linh hoạt và mạnh mẽ để truy vấn dữ liệu từ máy chủ, nó không cung cấp chức năng hỗ trợ offline một cách tự nhiên. Tuy nhiên, việc xử lý ứng dụng để hoạt động trong chế độ offline là một yêu cầu phổ biến, đặc biệt là cho các ứng dụng di động.

Cách Xử Lý Offline trong GraphQL:

  1. Lưu Trữ Dữ Liệu Cục Bộ: Sử dụng một cơ sở dữ liệu cục bộ trên thiết bị, như SQLite, IndexedDB, hoặc bất kỳ cơ sở dữ liệu nào phù hợp với nền tảng của bạn để lưu trữ dữ liệu. Khi ứng dụng offline, bạn có thể truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu này.
  2. Sử Dụng Apollo Client: Apollo Client là một thư viện phổ biến để tương tác với GraphQL trên các ứng dụng web và di động. Nó cung cấp các tính năng như caching và optimistic UI, giúp xử lý dữ liệu khi offline. Apollo Client có thể lưu trữ dữ liệu truy vấn trong bộ nhớ cache và sử dụng dữ liệu này khi không có kết nối mạng.
  3. Sử Dụng Thư Viện Hỗ Trợ Offline: Có một số thư ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Trong GraphQL, một kiểu (type) có thể vừa là kiểu đầu vào (input) và đầu ra (output) được không?

expert

Trong GraphQL, AST là gì?

junior

Khác biệt giữa MutationQuery trong GraphQL là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào