Câu hỏi phỏng vấn GraphQL
Câu hỏi

Làm thế nào để triển khai một tập hợp các mutations GraphQL trong một giao dịch (transaction) duy nhất?

Câu trả lời

Trong GraphQL, việc triển khai một tập hợp các mutations trong một giao dịch (transaction) đòi hỏi sự hỗ trợ từ phía server và cơ sở dữ liệu.

Có một số cách tiếp cận để thực hiện việc này. Một trong những cách phổ biến là sử dụng các tính năng của cơ sở dữ liệu như ACID transactions, trong đó các mutations được gọi trong một gia...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Trong GraphQL, một kiểu (type) có thể vừa là kiểu đầu vào (input) và đầu ra (output) được không?

middle

Giải thích sự khác biệt chính giữa RESTGraphQL là gì?

senior

nhược điểm nào của GraphQL không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào