Câu hỏi phỏng vấn GraphQL
Câu hỏi

Trong GraphQL...

Câu trả lời

AST trong GraphQL là viết tắt của "Abstract Syntax Tree". Nó là một cấu trúc dữ liệu phản ánh cú pháp của các truy vấn GraphQL sau khi chúng đã được phân tích cú pháp. AST biểu diễn cấu trúc c...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Làm thế nào để xử lý với các status codes khác nhau trong GraphQL?

senior

nhược điểm nào của GraphQL không?

senior

Làm thế nào để triển khai một tập hợp các mutations GraphQL trong một giao dịch (transaction) duy nhất?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào