Câu hỏi

Trong GraphQL, dấu chấm than (!) có ý nghĩa gì?

Câu trả lời

Trong GraphQL, dấu chấm than (!) được sử dụng để đánh dấu một trường là bắt buộc (non-nullable). Khi một trường được đánh dấu bằng dấu chấm than, nó bắt buộc phải trả về một giá trị, kh...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

GraphQL có hỗ trợ sử dụng offline không? Nếu không, cần xử lý như thế nào?

middle

Bạn có nghĩ rằng GraphQL phù hợp để thiết kế kiến trúc microservice không?

middle

Làm thế nào để thực hiện Server-Side Caching trong GraphQL?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào