Câu hỏi

Có thể sử dụng kế thừa với các loại dữ liệu nhập trong GraphQL không?

Câu trả lời

Không, trong GraphQL, các loại dữ liệu nhập (input types) không hỗ trợ kế thừa giữa chúng. GraphQL không cung cấp cơ chế kế thừa cho các loại dữ liệu nhập giống như trong một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác.

Mỗi loại dữ liệu nhập (input type) trong GraphQL phải được định nghĩa độc lập với các trường và kiểu dữ liệu cụ thể của nó. Điều này có nghĩa là bạn ...

Bạn cần đăng nhập để xem
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

GraphQL chỉ dành cho những developer sử dụng React/JavaScript phải không?

expert

Trong GraphQL, AST là gì?

middle

Giải thích sự khác biệt chính giữa RESTGraphQL là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào