Câu hỏi phỏng vấn Devops
Câu hỏi

Blue/Green Deployment Pattern trong Devops là gì?

Câu trả lời

Blue-green pattern là một kiểu triển khai liên tục, là một pattern phát hành ứng dụng tập trung vào việc chuyển lưu lượng người dùng từ phiên bản phần mềm/dịch vụ đang hoạt động trước đó sang bản phát hành mới gần nhất - cả hai phiên bản đều chạy trên môi trường production.

Môi trường blue (xanh lam) biểu thị phiên bản cũ của ứng dụng trong khi môi trường green (xanh lá) là phiên bản mới nhất.

Lưu lượng của prod...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

SSH là gì?

senior

Giải thích khái niệm "infrastructure as code" (IaC)" là gì?

middle

Trong Devops, tại sao lại cần CI?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào