Câu hỏi phỏng vấn Devops
Câu hỏi

Giải thích khái niệm "Shift left to reduce failure" trong DevOps?

Câu trả lời

Để hiểu khái niệm này, trước tiên ta phải hiểu các vòng tròn SDLC truyền thống hoạt động. Bao gồm hai bên chính:

  • Bên trái của vòng tròn bao gồm các giai đoạn planning, design và development.
  • Bên phải của vòng tròn bao gồm stress testing, production staging và user acceptance.

Trong DevOps, dịch chuyển sang trái đơn giản là thực hiện nhiều tác vụ diễn ra ở cuối quá trình phát triển ứng dụng sang các giai đoạn phát triển ứng dụng càng sớm càng tốt. Từ biểu đồ dưới đây, chúng ta có thể thấy rằng nếu các hoạt động dịch sang trái được thực hiện, khả năng xảy ra lỗi trong giai đoạn sau của quá trình phát triển ứng dụng sẽ giảm đi đáng kể vì nó đã được xác định và giải quyết trong các giai đoạn trước đó.

Giải thích khái niệm Shift left to reduce failure trong DevOps?

Các cách phổ biến thực hiện dịch trái trong DevOps:

  • Làm việc cùng với nhóm phát triển trong khi tạo quá trình triển khai và tự động hoá kiểm thử. Đây là bước đầu tiên để thực hiện dịch trái. Bởi vì hầu hết các l...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Quản lý cấu hình là gì?

middle

Resilience Testing là gì?

middle

Trong Devops, tại sao lại cần CI?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào