Câu hỏi

Quản lý cấu hình là gì?

Câu trả lời

Quản lý cấu hình (Configuration management - CM) về cơ bản là một hoạt động xử lý các thay đổi hệ thống để không mất đi tính toàn vẹn của nó trong một khoảng thời gian. Điều này liên quan đến các chính sách, kỹ thuật, thủ tục và công cụ nhất định để đánh giá các đề xuất thay...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hãy liệt kê các công cụ DevOps hay sử dụng?

middle

Các KPI dùng để đánh giá DevOps?

junior

SSH là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào