Câu hỏi phỏng vấn Devops
Câu hỏi

SSH là gì?

Câu trả lời

Secure Shell (SSH) là một giao thức mạng mã hóa được thiết kế để cung cấp một phương thức an toàn cho việc truy cập mạng và quản lý máy chủ từ xa thông qua một môi trường mạng không bảo mật. SSH cho phép người dùng thực hiện nhiều tác vụ từ xa, bao gồm đăng nhập vào máy chủ, thực thi lệnh, chuyển file và thậm chí là chạy các ứng dụng đồ họa từ máy chủ đến máy khách thông qua một kết nối mạng được mã hóa.

SSH hoạt động dựa trên mô hình client-server, nơi máy khách (client) kết nối đến máy chủ (server) sử dụng SSH để thực hiện các tác vụ từ xa. Giao thức này sử dụng các kỹ thuật mã hóa mạnh mẽ để đảm bảo rằng tất cả dữ liệu truyền qua kết nối đều được bảo vệ khỏi việc nghe lén và can thiệp.
...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

CBD trong DevOps là gì?

middle

Các giai đoạn trong DevOps là gì?

junior

Quản lý cấu hình là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào