Câu hỏi phỏng vấn Microservices
Câu hỏi

Các thách thức khi sử dụng Microservices?

Câu trả lời

Những thách thức mà ta phải đối mặt khi sử dụng microservices có thể là cả chức năng và kỹ thuật như dưới đây:

Thách thức chức năng:

  • Yêu cầu thiết lập cơ sở hạ tầng nặng.
  • Cần đầu tư nặng.
  • Yêu cầu lập kế hoạch quá mức để xử lý hoặc quản lý chi phí hoạt động

Thách thức kỹ thuật:

  • Các microservices luôn phụ thuộc lẫn nhau. Vì vậy, chúng phải giao tiếp với nhau.
  • Nó là một mô hình có nhiều liên kết vì là một hệ thống phân tán.
  • Bạn cần chuẩn bị cho...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Các công ty nổi tiếng sử dụng kiến trúc Microservices?

middle

Giải thích Container trong Microservices?

entry

Giải thích các kiểu test thường dùng trong Microservices?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào