Câu hỏi

Cohesion và Coupling là gì?

Câu trả lời

Khớp nối (Cohesion): Nó được định nghĩa là mối quan hệ giữa các module phần mềm A và B, và mức độ một module phụ thuộc hoặc tương tác với một module khác. Các cohesion nối được chia thành ba loại chính:

  • Các module phụ thuộc nhiều vào nhau.
  • Các module ít phụ thuộc (lỏng lẻo).
  • Các module tách rời hoàn toàn.

Loại cohesion tốt nhất là loại ít phụ thuộc, đượ...

Bạn cần đăng nhập để xem
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Giải thích về OAuth và OAuth2?

entry

Semantic Monitoring là gì?

junior

List down the advantages of Microservices Architecture

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào