Câu hỏi

Cohesion và Coupling là gì?

Câu trả lời

Khớp nối (Cohesion): Nó được định nghĩa là mối quan hệ giữa các module phần mềm A và B, và mức độ một module phụ thuộc hoặc tương tác với một ...

Bạn cần đăng nhập để xem