Câu hỏi phỏng vấn Microservices
Câu hỏi

Giải thích về OAuth và OAuth2?

Câu trả lời

OAuth là một phương thức xác thực giúp một ứng dụng bên thứ 3 có thể được ủy quyền bởi người dùng để truy cập đến tài nguyên người dùng nằm trên một dịch vụ khác. OAuth là từ ghép của O(Open) và Auth tượng trưng cho:

  • Authentication: xác thực người dùng.
  • Authorization: cấp quyền truy cập đến tài nguyên mà người dùng hiện đang nắm giữ.

OAuth2 là bản nâng cấp của OAuth1.0, là một giao thức chứng thực cho phép các ứng dụng chia sẻ một phần tài nguyên với nhau mà không cần xác thực qua username và password như cách truyền thống từ đó giúp hạn chế được những phiền toái khi phải nhập username, password ở quá nhiều nơi hoặc đăng ký quá nhiều tài khoản mật khẩu mà chúng ta chẳng thể nào nhớ hết.

Trong OAuth2 định nghĩa 4 vai trò:

  • **Resource owner:...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Ent-to-end microservices testing là gì?

entry

Các tính năng chính của Microservices?

middle

Giải thích cách thực hiện khám phá dịch vụ trong kiến trúc microservices?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào