Câu hỏi phỏng vấn Microservices
Câu hỏi

Các tính năng chính của Microservices?

Câu trả lời
  • Phân Tách: Trong một hệ thống, các dịch vụ chủ yếu được phân tách. Do đó, toàn bộ ứng dụng có thể dễ dàng được xây dựng, thay đổi và có thể mở rộng.
  • Thành phần hóa: Microservice được xem như các thành phần độc lập có thể dễ dàng được trao đổi hoặc nâng cấp.
  • Kích cỡ nghiệp vụ: Microservice tương đối đơn giản và chỉ tập trung vào một dịch vụ.
  • Quyền tự chủ của nhóm: Các nhà phát triển làm việc độc lập với nhau, cho phép tiến trình dự án nhanh hơn.
  • Phân phối liên tục: Cho phép phát hành phần mềm thường xuyên thông ...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Ent-to-end microservices testing là gì?

middle

Giải thích Container trong Microservices?

entry

Viết các đặc điểm cơ bản của Thiết kế Microservice?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào