Câu hỏi

Ưu nhược điểm của Microservices?

Câu trả lời

Ưu điểm

  • Module triển khai khép kín và độc lập.
  • Các dịch vụ được quản lý độc lập.
  • Để cải thiện hiệu suất, dịch vụ yêu cầu có thể được triển khai trên nhiều server.
  • Nó dễ kiểm tra hơn và có ít phụ thuộc hơn.
  • Khả năng mở rộng lớn hơn.
  • Đơn giản trong việc debug và bảo trì.
  • Giao tiếp tốt hơn giữa nhà phát triển và người dùng doanh nghiệp.
  • Các...
Bạn cần đăng nhập để xem
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Why Would You Opt For Microservices Architecture?

junior

Giải thích về CDC?

middle

Domain Driven Design là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào