Câu hỏi

Ưu nhược điểm của Microservices?

Câu trả lời

Ưu điểm

  • Module triển khai khép kín và độc lập.
  • Các dịch vụ được quản lý độc lập.
  • Để cải thiện hiệu suất, dịch vụ yêu cầu có thể được ...
Bạn cần đăng nhập để xem