Câu hỏi phỏng vấn Microservices
Câu hỏi

Giải thích sự quan trọng của reports và dashboard trong microservices?

Câu trả lời

Giám sát một hệ thống thường liên quan đến việc sử dụng các report (báo cáo) và dashboard (trang tổng quan). Sử dụng report và dashboard cho các microservices có thể giúp bạn:

  • Xác định microservices hỗ trợ tài nguyên nào.
  • Xác định dịch vụ nào bị ảnh...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Ent-to-end microservices testing là gì?

entry

Ưu nhược điểm của Microservices?

middle

Distributed Transactions là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào