Câu hỏi

Giải thích các kiểu test thường dùng trong Microservices?

Câu trả lời

Vì có nhiều microservice hoạt động cùng nhau, việc test microservice trở nên khá phức tạp khi làm việc với microservices. Do đó, các bài test được phân loại theo cấp độ của chúng:

  • Test cấp thấp: các test này xử lý với công nghệ, như unit test và performance test. Đây...
Bạn cần đăng nhập để xem