Câu hỏi phỏng vấn Microservices
Câu hỏi

Giải thích Container trong Microservices?

Câu trả lời

Container là công nghệ hữu ích để phân bổ và chia sẻ tài nguyên. Nó được coi là phương pháp hiệu quả nhất và dễ dàng nhất để quản lý các ứng dụng dựa trên microservice để phát triển và triển khai chúng riêng lẻ. Sử dụng Docker, bạn...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Reactive Extension là?

entry

Viết các đặc điểm cơ bản của Thiết kế Microservice?

middle

Domain Driven Design là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào