Câu hỏi

Giải thích Container trong Microservices?

Câu trả lời

Container là công nghệ hữu ích để phân bổ và chia sẻ tài nguyên. Nó được coi là phương pháp hiệu quả nhất và dễ dàng nhất để quản lý các ứng dụng dựa trên microservice để phát triển và triển khai chúng riêng lẻ. Sử dụng Docker, bạn...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Giải thích cách microservice giao tiếp với các phần khác?

entry

Continuos monitoring là gì?

entry

Các tính năng chính của Microservices?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào