Câu hỏi phỏng vấn Microservices
Câu hỏi

Idempotence là gì?

Câu trả lời

Thuật ngữ "Idempotence" đề cập đến việc thực hiện lặp đi lặp lại một nhiệm vụ mặc dù cùng một kết quả. Nói cách khác, nó là một tình huống trong đó một nhiệm vụ được thực hiện lặp đi lặp ...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Bounded Context là gì?

entry

Các thành phần chính trong Microservices?

entry

Viết các đặc điểm cơ bản của Thiết kế Microservice?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào