Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Monolithic, SOA và Microservices?

Câu trả lời
Monolithic, SOA and Microservices Architecture

Monolithic: Giống như một container lớn, trong đó là tất cả thành phần của ứng dụng được gói cùng với nhau. Nó được xây dựng như một hệ thống lớn với một code-base.

SOA (Serivce-Oriented Architecture): Nó là một nhóm các dịch vụ tương tác hoặc giao...

Bạn cần đăng nhập để xem
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Giải thích kiến trúc Microservice?

entry

Semantic Monitoring là gì?

entry

Viết các đặc điểm cơ bản của Thiết kế Microservice?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào