Câu hỏi phỏng vấn Microservices
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Monolithic, SOA và Microservices?

Câu trả lời
Monolithic, SOA and Microservices Architecture

Monolithic: Giống như một container lớn, trong đó là tất cả thành phần của ứng dụng được gói cùng với nhau. Nó được xây dựng như một hệ thống lớn với một code-base.

SOA (Serivce-Oriented Architecture): Nó là một nhóm các dịch vụ tương tác hoặc giao...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kiểm tra kim tự tháp Mike Cohn's là gì?

entry

Giải thích cách microservice giao tiếp với các phần khác?

middle

Ent-to-end microservices testing là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào