Câu hỏi phỏng vấn Microservices
Câu hỏi

Giải thích về CDC?

Câu trả lời

Như tên của nó, CDC (Consumer-Driven Contract) về cơ bản đảm bảo khả năng tương thích giao tiếp dịch vụ bằng cách thiết lập một thỏa thuận giữa người tiêu dùng và nhà cung cấp dịch vụ về định dạng dữ liệu được...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Giải thích về OAuth và OAuth2?

entry

Các công ty nổi tiếng sử dụng kiến trúc Microservices?

middle

Distributed Transactions là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào