Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Các tính năng nổi bật của Swift là gì?

Câu trả lời

Ngôn ngữ lập trình Swift đang được thiết kế để các nhà phát triển có thể viết các chương trình chính xác và bảo trì chúng một cách dễ dàng. Nó cung cấp các tính năng sau:

  • An toàn: Swift đem về một cách hiệu quả để viết chương trình. Kiểm tra code trước khi nó được sử dụng trong sản xuất là rất quan trọng. Apple Swift loại bỏ bất kỳ code không an toàn nào trước khi nó được sử dụng trong quá trình sản xuất.
  • Cú pháp đơn giản: Cú pháp của Swift rất đơn giản và dễ sử dụng, giống như các nhà phát triển mong đợi. Các tính năng cú pháp của Swift cho phép bạn viết code tường minh hơn.
  • Tính dễ đọc: Swift có cú pháp đơn giản, dễ đọc và dễ viết hơn. Các nhà phát triển viết code Swift dễ dàng hơn vì nó giống với tiếng Anh thuần túy hơn, cho phép họ dành ít thời gian ...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Giải thích cách sử dụng Concurrent và Serial Queues với asyncsync blocks trong Swift?

middle

Framework JSON nào được hỗ trợ trong Swift?

middle

Các design pattern nào được dùng trong Swift?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào