Câu hỏi phỏng vấn Trie
Câu hỏi

Cho biết một số ứng dụng của cấu trúc dữ liệu Trie?

Câu trả lời

Cấu trúc dữ liệu Trie thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

  1. Tìm kiếm từ khóa:

    • Trie rất hiệu quả trong việc lưu trữ và tìm kiếm từ khóa. Điều này rất hữu ích trong các ứng dụng tìm kiếm, chẳng hạn như tra cứu từ điển, gợi ý từ khóa khi gõ autocomplete, hoặc trong việc xác định tính hợp lệ của các từ trong văn bản.
  2. Kiểm tra và xác minh từ vựng:

    • Trie thường được sử dụng để kiểm tra từ vựng và kiểm tra tính hợp lệ của các từ hoặc câu. Trong các ứng dụng như kiểm tra chính tả hoặc lọc từ ngữ không phù hợp, Trie có thể được áp dụng để...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Ưu điểm chính của Trie so với Cây tìm kiếm nhị phân (BST) là gì?

middle

Có những chiến lược triển khai Trie nào?

senior

So sánh thao tác tra cứu (lookup) trong Trie và Bảng băm (Hash Table)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào