Câu hỏi phỏng vấn Trie
Câu hỏi

Có những ưu điểm và nhược điểm gì của cấu trúc dữ liệu Trie?

Câu trả lời

Ưu điểm của Trie:

  1. Tìm kiếm nhanh chóng:

    • Trie cung cấp khả năng tìm kiếm nhanh chóng với độ phức tạp thời gian O(m), trong đó m là chiều dài của từ hoặc khóa cần tìm kiếm. Điều này làm cho Trie trở thành lựa chọn tốt cho các ứng dụng tìm kiếm từ khóa, autocomplete và kiểm tra từ vựng.
  2. Lưu trữ dữ liệu tối ưu:

    • Trie tiết kiệm không gian lưu trữ cho các từ hoặc khóa có tiền tố chung. Điều này làm cho nó phù hợp cho việc lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu có cấu trúc nhất định.
  3. Phân loại và tìm kiếm tốt:

    • Đối với các bài toán liên quan đến phân loại, tìm kiếm từ khóa hoặc xác định tính hợp lệ của các từ, Trie l...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Tries có những ưu điểm chính nào so với Hash Tables?

middle

Có những chiến lược triển khai Trie nào?

entry

Trie là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào