Câu hỏi phỏng vấn Binary Tree
Câu hỏi

Ưu điểm chính của Trie so với Cây tìm kiếm nhị phân (BST) là gì?

Câu trả lời

Trie có một số ưu điểm quan trọng so với BST:

  1. Tìm kiếm theo tiền tố: Trie rất hiệu quả trong việc tìm kiếm dữ liệu theo tiền tố (prefix search). Điều này cho phép Trie dễ dàng tìm tất cả các từ hoặc chuỗi có cùng tiền tố, giúp trong các ứng dụng như tra cứu từ điển, tự động hoàn thành từ khóa trong công cụ tìm kiếm.
  2. Lưu trữ dữ liệu có cấu trúc: Trie có thể lưu trữ các dữ liệu có cấu trúc, như chuỗi ký tự, mảng hoặc các dữ liệu có độ dài không cố định một cách hiệu quả hơn so với BST. Điều này đặ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích sự khác biệt giữa Binary TreeBinary Search Tree với một ví dụ?

junior

Thông thường, Binary Heap được triển khai như thế nào?

middle

Hãy phân loại các thuật toán duyệt cây. Cung cấp một số giải thích hình ảnh minh họa.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào