Câu hỏi phỏng vấn Trie
Câu hỏi

Có những chiến lược triển khai Trie nào?

Câu trả lời

Chiến lược triển khai Trie:

  1. Mảng tĩnh của Con trỏ: Mỗi nút trong Trie được biểu diễn bằng một mảng tĩnh của con trỏ. Điều này tốt cho việc tiết kiệm bộ nhớ nhưng có thể tăng độ phức tạp không gian.
  2. Danh sách liên kết: Mỗi nút lưu trữ một danh sách liên kết động của các nút con. Điều này tiêu tốn nhiều bộ nhớ hơn, nhưng có thể linh hoạt hơn trong việc thêm và xóa các phần tử.
  3. Mảng kí tự đơn giản: Sử dụng một mảng các ký tự cùng với các cờ đánh dấu để biểu diễn các từ. Điều này giúp tiết...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Ưu điểm chính của Trie so với Cây tìm kiếm nhị phân (BST) là gì?

senior

Tries có những ưu điểm chính nào so với Hash Tables?

senior

Làm thế nào để lựa chọn giữa việc sử dụng Bảng băm (Hash Table) và Cây tiền tố (Trie - Prefix Tree)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào