Câu hỏi phỏng vấn Trie
Câu hỏi

Trie là gì?

Câu trả lời

Trie là một cấu trúc dữ liệu cây, thường được sử dụng để lưu trữ và tìm kiếm từ vựng, dữ liệu chuỗi văn bản hoặc các tập hợp các chuỗi. Đặc điểm chính của Trie là khả năng lưu trữ và truy xuất các từ hoặc chuỗi dựa trên tiền tố của chúng.

Đặc điểm chính:

  1. Cấu trúc cây: Trie được tổ chức dưới dạng cây, trong đó mỗi nút biểu diễn một ký tự hoặc một phần của từ hoặc chuỗi. Các nút cấp cao hơn kết hợp thành tiền tố hoặc từ cơ sở.
  2. Lưu trữ các từ vựng: Trie phù hợp để lưu trữ và tìm kiếm từ vựng với việc mỗi đường đi từ nút gốc đến một nút lá biểu diễn một từ hoặc một phầ...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Ưu điểm chính của Trie so với Cây tìm kiếm nhị phân (BST) là gì?

senior

Làm thế nào để lựa chọn giữa việc sử dụng Bảng băm (Hash Table) và Cây tiền tố (Trie - Prefix Tree)?

middle

Có những ưu điểm và nhược điểm gì của cấu trúc dữ liệu Trie?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào