Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Có nên sử dụng biến toàn cục trong các chương trình triển khai goroutines không?

Câu trả lời

Sử dụng biến toàn cục trong các chương trình triển khai goroutines trong Go có thể dẫn đến các vấn đề về đồng bộ hóa và race conditions, vì goroutines có thể chạy đồng thời và truy cập cùng một biến toàn cục mà không có cơ chế đồng bộ hóa thích hợp. Điều này có thể gây ra các lỗi khó lường và khó gỡ rối.

Các vấn đề khi sử dụng biến toàn cục với goroutines bao gồm:

  1. Race Conditions: Khi nhiều goroutines cùng truy cập và thay đổi giá trị của một biến toàn cục, có thể xảy ra tình trạng một goroutine ghi đè lên kết quả của goroutine khác, dẫn đến dữ liệu không đáng tin cậy.
  2. Khó Quản lý và Bảo trì: Việc sử dụng biến toàn cục làm cho mã nguồn khó quản lý và bảo trì hơn, vì các phụ thuộc và tương tác giữa các phần của chương trình trở nên mờ ám và phức tạp.
  3. Khó Kiểm thử: Biến toàn cục làm cho việc kiểm thử trở nên khó khăn hơn, vì các test case có thể ảnh hưởng lẫn nhau thông qua...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Khi nào thời gian chạy của Go cấp phát bộ nhớ từ heap, và khi nào từ stack?

expert

Hàm variadic trong Go là gì?

middle

Cách sử dụng một empty struct trong Go như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào