Câu hỏi phỏng vấn Docker
Câu hỏi

Có những cách nào để xoá một container?

Câu trả lời

Ta có hai bước xoá container:

  1. `docker stop...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Docker compose là gì?

middle

Ý nghĩa của các lệnh up, run và start của docker compose là g?

junior

Lệnh để export một docket image như một archive?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào