Câu hỏi

Có sự khác biệt giữa throwthrow ex không?

Câu trả lời

Có, giữa throwthrow ex có sự khác biệt như sau:

  • Khi bạn throw ex, exception đã ném đó sẽ trở thành exception "gốc". Vì vậy, tất cả dấu vết stack trước...
Bạn cần đăng nhập để xem