Câu hỏi phỏng vấn Fibonacci Series
Câu hỏi

Có thể viết một hàm Fibonacci để t...

Câu trả lời

Không, viết một hàm Fibonacci để thực thi trong thời gian O(1) không thể thực hiện được bằng cách truy cập trực tiếp vào số Fibonacci thông qua một công thức hay một bảng giá trị được tính sẵn.

Nguyên nhân là vì chuỗi Fibonacci phụ thuộc vào giá trị của hai số trước ...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Dãy Fibonacci là gì?

junior

Khái niệm về Tỷ lệ Vàng là gì?

senior

Làm thế nào để kiểm tra xem một số có thuộc Dãy Fibonacci hay không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào