Câu hỏi phỏng vấn Fibonacci Series
Câu hỏi

Khái niệm về Tỷ lệ Vàng là gì?

Câu trả lời

Tỷ lệ Vàng (Golden Ratio) là một tỷ lệ số học đặc biệt, thường được ký hiệu là φ (phi), có giá trị là khoảng 1.61803398875. Nó được xác định bởi tính chất mà tổng của một số chia cho số lớn hơn trong chuỗi ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Dãy Fibonacci là gì?

expert

Có thể viết một hàm Fibonacci để thực thi trong thời gian O(1) không?

senior

Làm thế nào để kiểm tra xem một số có thuộc Dãy Fibonacci hay không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào