Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Công dụng của tags trong Go là gì?

Câu trả lời

Trong ngôn ngữ lập trình Go, tags (thẻ) được sử dụng như là metadata để cung cấp thông tin cho mỗi trường trong một struct. Thông tin này có thể được truy cập thông qua phản xạ (reflection). Tags thường được sử dụng bởi các gói (packages) chuyển đổi dữ liệu từ dạng này sang dạng khác. Ví dụ, tags có thể được sử dụng để mã hóa/giải mã dữ liệu JSON hoặc đọc và ghi từ một cơ sở dữ liệu.

Các tags trong Go là các chuỗi ký tự xuất hiện sau kiểu dữ liệu trong khai báo struct. Mỗi tag được tạo thành từ các chuỗi ngắn kết hợp với một giá trị tương ứng. Tags không ảnh hưởng đến hoạt động của mã nguồn mà không có thêm mã từ một gói khác để kiểm tra chúng.

Các tags cung cấp hướng dẫn cho các gói Go khác làm việc với các struct, chẳng hạn như cách thông tin được gán vào các trường của struct khi đọc t...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Goroutines là gì?

middle

Liệt kê một số ưu điểm của Goroutines so với threads?

junior

Có thể trả về nhiều giá trị từ một hàm trong Go hay không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào