Câu hỏi

CSS Sprites là gì?

Câu trả lời

CSS Sprites là một kỹ thuật trong CSS, nơi nhiều hình ảnh được kết hợp thành một file hình ảnh duy nhất để sử dụng trên một website, giúp cải thiện hiệu suất. Kỹ thuật này giảm số lượng yêu cầu HTTP mà trình duyệt cần thực hiện để tải các hình ảnh, do đó giảm thời gian tải trang và tiết kiệm băng thông.

Cách hoạt động:

  • Kết hợp Hình Ảnh: Các hình ảnh nhỏ (như biểu tượng, nút, v.v.) được kết hợp thành một hình ảnh lớn duy nhất.
  • Sử dụng CSS để Hiển Thị: Sử dụng thuộc tính backgroundbackground-position trong CSS để chỉ định phần nào của hình ảnh lớn được hiển thị cho mỗi phần tử.

Ưu điểm:

  1. Giảm Số Lượng Yêu Cầu HTTP: Giảm đáng kể số lượng yêu cầu đến máy chủ, giúp tăng tốc độ tải trang.
  2. Tiết Kiệm Băng Thông: Kết hợp nhiều hình ...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Đơn vị vh/vm trong CSS là gì?

senior

Làm sao để biết trình duyệt có hỗ trợ một thuộc tính CSS hay không?

middle

Làm cách nào để tự động đánh số giá trị heading của section hay category bằng CSS?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào