Câu hỏi

Design Pattern là gì? Vì sao chúng ta lại cần nó.

Câu trả lời

Design Pattern là một giải pháp tổng thể đã được tối ưu hóa, được tái sử dụng cho các vấn đề phổ biến trong thiết kế phần mềm mà chúng ta thường gặp phải hàng ngày. Các Design Pattern không phải là mã nguồn cụ thể cho một vấn đề, mà là một mô hình tổng quát cho cách giải quyết vấn đề đó. Chúng giúp lập trình viên tránh được việc tái phát minh bánh xe bằng cách cung cấp một khuôn mẫu đã được chứng minh là hiệu quả.

Tại sao chúng ta lại cần Design Pattern?

  1. Tái sử dụng mã nguồn: Design Pattern cung cấp một giải pháp đã được kiểm chứng cho các vấn đề phổ biến, giúp lập trình viên không cần phải tìm ra giải pháp từ đầu.
  2. Tăng cường tính linh hoạt và khả năng bảo trì của mã nguồn: Khi sử dụng Design Pattern, mã nguồn trở nên dễ dàng thay đổi và bảo trì hơn do đã tuân theo một khuôn mẫu có cấu trúc rõ ràng.
  3. Tăng cường khả năng giao tiếp: Design Pattern cung cấp một ngôn ngữ chung giữa các lập trình viên, giúp họ dễ dàng trao đổi ý tưởng và giải pháp cho các vấn đề thiết kế.
  4. Giảm thiểu rủi ro: Sử dụng các gi...
Bạn cần đăng nhập để xem