Câu hỏi

Mô tả một design pattern như thế nào?

Câu trả lời

Một Design Pattern là một giải pháp tổng quát cho một vấn đề thường gặp trong thiết kế phần mềm. Mỗi pattern mô tả một vấn đề xảy ra lặp đi lặp lại trong môi trường của chúng ta, và sau đó trình bày trọng tâm của giải pháp cho vấn đề đó, theo cách mà bạn có thể sử dụng lại hàng triệu lần mà không cần phải làm lại từ đầu. Design Patterns không phải là mã nguồn cụ thể mà là một khuôn mẫu để giải quyết các vấn đề thiết kế phần mềm, giúp cho việc phát triển phần mềm trở nên linh hoạt và dễ bảo trì hơn.

Tác Dụng của Design Patterns:

  • Tối Ưu Hóa Quá Trình Phát Triển: Giúp tăng tốc độ phát triển phần mềm bằng cách cung cấp một bộ giải pháp đã được kiểm nghiệm.
  • Dễ Dàng Bảo Trì và Nâng Cấp: Khi code theo các pattern, việc đọc code và fix bug trở nên dễ dàng hơn, giúp sản phẩm linh hoạt hơn qua nhiều khâu.
  • Tái Sử Dụng Mã: Design Patterns cung cấp một giải pháp để tạo ra các đối tượng và che giấu được logic của việc tạo ra chúng, giúp cho chương trình trở nên mềm dẻo hơn.

Phân Loại Design Patterns:

Design Patterns thường được phân loại thành ba nhóm chính:

  1. Creational Patterns (Nhóm Khởi Tạo): Liên quan đến việc tạo ra các đối t...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong Design pattern, Inversion of Control là gì?

entry

Design Pattern là gì? Vì sao chúng ta lại cần nó.

senior

Lợi thế của dùng prototype so với dùng toán tử new là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào