Câu hỏi phỏng vấn Design pattern
Câu hỏi

Design pattern Proxy là gì?

Câu trả lời

Proxy thuộc nhóm structural, dùng ddeer biểu diễn một chức năng cho các lớp khác. Pattern này cho phép chúng ta tạo một vật thay thế cho một đối tượng khác, vật này được gọi là đối tượng proxy. Giúp kiểm soát quyền truy cập vào đối tượng ban đầu và cho phép thực hiện nhiều tác vụ trước hoặc sau khi yêu cầu đến đối tượng ban đầu.

Design pattern Proxy là gì?

Như hình ở trên, ta ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Các nguyên tắc SOLID là gì?

middle

Design pattern Adapter là gì?

middle

Trong Design pattern, Inversion of Control là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào