Câu hỏi

Error Boundary được xử lý thế nào trong React?

junior
Ẩn câu trả lời detail

React 15 cung cấp sự hỗ trợ rất cơ bản cho các Error boundary bằng cách sử dụng phương thức stable_handleError.

Sau đó, từ React16 beta, nó đã được đổi tên thành `componentDidCa...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail