Câu hỏi

Giải thích cách microservice giao tiếp với các phần khác?

Câu trả lời

Giao tiếp giữa các microservice có thể thực hiện:

  • HTTP/REST với JSON hoặc giao thức nhị phân cho request/response.
  • Websocket cho streaming
  • Một brok...
Bạn cần đăng nhập để xem
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Reactive Extension là?

middle

Distributed Transactions là gì?

entry

Các tính năng chính của Microservices?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào