Câu hỏi phỏng vấn Trees
Câu hỏi

Giải thích về cấu trúc dữ liệu B-Tree một cách dễ hiểu cho một đứa trẻ 5 tuổi?

Câu trả lời

B-Tree là một loại cây đặc biệt giúp tổ chức thông tin một cách rất ngăn nắp và dễ dàng tìm kiếm. Bạn có thể nghĩ về nó như việc chia nhỏ các thông tin thành các hộp nhỏ để có thể tìm thấy chúng một cách nhanh chóng. Mỗi hộp có thể chứa một số lượng thông tin nhất định và các hộp được sắp xếp một cách thông minh để tìm kiếm dễ dàng hơn.

Ví dụ, bạn có một cái túi và bạ...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Tại sao chúng ta muốn sử dụng Binary Search Tree?

senior

Giải thích những khác biệt chính giữa cây đỏ-đen (Red-Black - RB) và cây AVL?

junior

Binary Search Tree là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào