Câu hỏi phỏng vấn Binary Tree
Câu hỏi

Có lý do gì để sử dụng BST thay vì AVL trong trường hợp cụ thể nào không?

Câu trả lời

Có một số trường hợp khi việc sử dụng Binary Search Tree (BST) có thể được ưa chuộng hơn AVL Tree:

  1. Yêu cầu thực thi nhanh chóng: BST yêu cầu ít tài nguyên hơn so với AVL Tree trong việc thực thi và duy trì. Nếu ứng dụng không quan trọng việc cân bằng cây trong quá trình thêm/xóa nút và thời gian truy cập nhanh là ưu tiên hàng đầu, BST có thể được ưu chuộng hơn.
  2. Đơn giản hóa việc triển khai: BST có cấu trúc đơn giản hơn AVL Tree. Trong một số trường hợp, việc triển khai và duy trì một BST có thể dễ dàng hơn và tiết kiệm thời gian so với AVL T...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Binary Search Tree là gì?

senior

Ưu điểm chính của Trie so với Cây tìm kiếm nhị phân (BST) là gì?

middle

Có những cách nào để triển khai hàng đợi ưu tiên (Priority Queue)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào