Câu hỏi phỏng vấn Binary Tree
Câu hỏi

Giải thích những khác biệt chính giữa cây đỏ-đen (Red-Black - RB) và cây AVL?

Câu trả lời

Có một số khác biệt chính giữa cây đỏ-đen (RB) và cây AVL:

  1. Độ cân bằng: Cây AVL yêu cầu độ cân bằng chặt chẽ hơn so với cây RB. Trong cây AVL, sự chênh lệch chiều cao giữa hai nhánh con của mỗi nút không được vượt quá 1, trong khi cây RB cho phép sự chênh lệch lên đến 2.
  2. Thao tác cân bằng: Cả hai loại cây đều sử dụng các phép xoay để cân bằng, nhưng cách thức thực hiện là khác nhau. Cây AVL thực hiện các phép xoay một cách cẩn thận hơn để duy trì cân bằng chặt chẽ, trong khi cây RB sử dụng màu sắc (đỏ và đen) để duy trì cân bằng.
  3. **Hiệu suất thao tá...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Có lý do gì để sử dụng BST thay vì AVL trong trường hợp cụ thể nào không?

senior

Giải thích cách cân bằng cây AVL?

expert

Tại sao chúng ta chọn Red Black (RB) trees thay vì cây AVL?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào